• oktober

    30

    2016
  • 1253
  • 0
Gezocht: bedrijven voor ketensamenwerking

Gezocht: bedrijven voor ketensamenwerking

Op woensdag 30 november 2016 organiseert Energitie in het Tielse stadhuis een netwerkbijeenkomst voor bedrijven en organisaties in Rivierenland over energiezuinig bouwen en renoveren. We hebben goed nieuws waarover we je op 30 november tussen 15 en 17 uur meer vertellen!

Een alliantie van organisaties en bedrijven (waaronder Energitie) heeft onder aanvoering van het energieloket Rivierenland een plan ingediend voor de BZK-subsidieregeling Innovatieve Aanpakken. Onze aanvraag ‘Nieuwe Woonreis voor vrijstaanders’ is recent goedgekeurd!

Gezocht: partners voor ketensamenwerking
Voor dit project zoekt Energitie innovatieve ondernemers die willen deelnemen in ons bedrijvennetwerk. Ons uitgangspunt is ketensamenwerking om particulieren te bewegen tot meervoudige maatregelen in stappen, of in een keer richting energieneutraal. Energitie brengt het bedrijfsleven en de bewoners in Rivierenland bij elkaar om koopwoningen te verduurzamen en comfortabel te wonen met een lage energierekening. Wil je de aansluiting met de voorlopers in de markt niet missen? Kom dan naar onze bijeenkomst en sluit je aan.

Subsidie voor advies
De kern van het project Nieuwe Woonreis is dat bewoners van met name vrijstaande huizen in Rivierenland een onafhankelijk integraal woningadvies krijgen. Lokale energiecoöperaties, het onderwijs en het regionale bedrijfsleven werken hierin samen. Details voor de uitvoering zijn op korte termijn bekend.
Bewoners die via aangesloten bedrijven energieneutrale maatregelen laten uitvoeren krijgen een groot deel van de gemaakte advieskosten terug. Plan is 5.000 bewoners te bereiken. Geschat wordt dat met 500 woningen in 2017 en 2018 een omzet van 7 à 10 miljoen euro gemoeid is.

Ketensamenwerking
De alliantie voor ‘Nieuwe Woonreis voor vrijstaanders’ bestaat uit: Het Nieuwe Wonen Rivierenland (energieloket regio Rivierenland), Coöperatief Energiedienstenbedrijf Rivierenland (koepel lokale energiecoöperaties), Kenniscentrum Gebouwde Omgeving (samenwerkingsverband Bouwend Nederland Zuidoost Gelderland, Uneto-VNI en provincie Gelderland), Stichting Kien, Energitie, ROC Rivor en Bouwmensen Rivierenland.

Meld je aan
Over dit ambitieuze project voor onze regio praten we je bij op 30 november. Maar er komt nog meer aan de orde. Zie het programma hieronder.

Programma 30 november

15.00 – Inloop
15.15 – Opening door Saskia de Jong, initiator Energitie
15.20 – Inleiding over lokale en regionale duurzaamheidsambities – Laurens Verspuij, wethouder Tiel (Milieu & Duurzaamheid)
15.30 – Regionaal bedrijfsleven werkt aan de energietransitie – Hans Jacobs, projectleider KGO-Gelderland (Kenniscentrum Gebouwde Omgeving)
15.45 – Nieuwe Woonreis voor vrijstaanders Rivierenland – Stefan van Tongeren, projectcoördinator Het Nieuwe Wonen Rivierenland
16.00 – Energieneutraal bouwen en renoveren is HOT! Over trends en ontwikkelingen in de markt – Egbert de Jong en Saskia de Jong, initiators Energitie
16.15 – Activiteiten Energitie 2017 – Saskia de Jong
16.25 – Netwerkborrel
17.00 – Einde bijeenkomst

LEAVE A COMMENT

You comment will be published within 24 hours.

Cancel reply
© Copyright 2018 Energitie